Bli med å redde liv

Av Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors

Vi har sett ødeleggelsene i Homs. Sulten i Madaya. Menneskene som drives på flukt. Fortvilede barn, kvinner, familier. Fanget mellom frontlinjene. Vi har sett knust betong. Støv. Kulehull og store groper etter bombenedslag. Bildene av de ødelagte byene i Syria. Skoler med krater der barna pleide å få undervisning. Forlatte hjem som mangler vegger.

Mellom mursteinene og betongstøvet bombene virvler opp kan det være vanskelig å få øye på håpet for menneskene som bor her. Men det skjer hele tiden små forbedringer – forhandlinger. Humanitær tilgang. Små skritt som i sum hjelper de som er rammet. 

Frivillige i Røde Kors ser selv ødeleggelsene på nært hold. De er selv en del av samfunnet som rammes av krig og konflikt. Samtidig gjør de en utrolig innsats for å redde liv midt i konfliktene – med førstehjelp, matutdeling og humanitært arbeid. Syria er ikke det eneste området hvor sivile rammes av krigens ødeleggelser. Vi ser det i mange andre land.

For krigens ofre er håpet en lastebil med Røde Kors- eller Røde Halvmåne-emblem. En pappeske med mat. En pakke nødhjelp med det aller mest nødvendige. Det er rent vann og medisiner. Det er rett til beskyttelse – det er hjelp fra frivillige i Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen – som gjør en forskjell over hele verden. Å ikke bli glemt og neglisjert av verdenssamfunnet gir håp.

Søndag 23. oktober samler vi hele Norge til årets viktigste søndagstur: TV-aksjonen. Vi samler inn penger til å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. Pengene skal gå til vårt arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktningene som har kommet til Norge.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen kan vi redde liv. Jeg håper du blir med. Gå med bøsse for TV-aksjonen 23. oktober!