Bli bøssebærer!

Bøssebærer er ikke det letteste å uttale, men vi håper du følger oppfordringen fra disse barna.