Lærere, jeg er imponert over jobben dere gjør

Gjennom dette undervisningsopplegget håper jeg at vi lykkes med å gi deg og elevene dine et verktøy som gjør det lettere å snakke sammen om krig og konflikt.

President i Røde Kors, Sven Mollekleiv, i prat med barn i flyktningleir i Libanon. Foto: Mari A. Mørtvedt.

Kjære lærer,

Bakerst i klasserommet sitter en gutt fra Syria. Han er kanskje helt stille. Kanskje har han vært stille siden han ble en elev i din klasse fra dette skoleåret. I dag, gjennom temaet i årets TV-aksjon, skal dere snakke om noe han kan bedre enn noen andre i klassen. Krig og konflikt. Det han flyktet fra.

Kjære lærer. Du er så viktig. Når du tar imot barn som har opplevd krig inn i ditt klasserom, så må du veie mange hensyn mot hverandre. Ditt klasserom blir forandret når Norge tar imot flere flyktninger og flere skolebarn. Hele samfunnet vårt er avhengig av din jobb for at vi skal kunne leve godt sammen. Hver eneste dag blir jeg imponert over den jobben du gjør.

Gjennom min rolle som President i Røde Kors i Norge har jeg kanskje møtt den samme gutten inne i Syria. Jeg har besøkt Syria hvert år siden konflikten startet og jeg har sett de enorme ødeleggelsene. Jeg har møtt menneskene, hørt historiene og sett ruinene av det som en gang var en lekeplass, en fotballbane eller en skole. Det som en gang var huset til gutten i ditt klasserom finnes kanskje ikke lenger. Mest sannsynlig har han og familien hans flyktet, ikke bare én gang, men flere ganger. Krigen inne i Syria har vart siden mars 2011. Det er så lenge at mange barn aldri har opplevd noe annet enn krig. Kanskje gjelder dette også gutten i ditt klasserom.

Ved siden av han sitter en jente fra Sør-Sudan. Hun snakker kanskje mye og ønsker å fortelle historier fra hjemlandet sitt og hva hun flyktet fra. Konflikten i Sør-Sudan er en av de mest voldelige i verden. Da jeg var der i 2014 måtte vi fly for å komme til det lokale sykehuset til Røde Kors, fordi de få veiene som finnes oversvømmes av vann i regntiden og kan ikke brukes. Kanskje vil jenta fortelle hva hun husker? Kanskje vil hun ikke fortelle noe.

Kjære lærer. Bedre enn noen andre, så vet du at det kan være krevende å snakke om krig og konflikt i et klasserom med skoleelever med ulik bakgrunn. Årets TV-aksjon handler om å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. Dette er et tema som kan trigge følelser på godt og vondt. For noen kan det være fint å fortelle sin historie til en ny klasse, mens det for andre kan være vanskelig.

Gjennom dette undervisningsopplegget håper jeg at vi lykkes med å gi deg og elevene dine et verktøy som gjør det lettere å snakke sammen. Har du skoleelever som har opplevd krig og konflikt i din klasse, så oppfordrer jeg deg til å snakke med dem før klassen bruker dette undervisningsopplegget, for å forberede dem på hva som kommer.

Kjære lærer. Tusen takk for din unike innsats. Gjennom å bruke dette undervisningsopplegget utgjør du en forskjell.

God integrering starter i skolen. Lykke til.

Hilsen Sven Mollekleiv

President i Røde Kors i Norge.