Høye beskyttere for TV-aksjonen

Årets TV-aksjon går til Røde Kors’ arbeid for ofre for krig og konflikt. Både H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen ønsker å være høy beskytter.

H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen er beskyttere for TV-aksjonen. Foto: Olav A. Saltbones.

– I år går TV-aksjonen til mennesker som er rammet av noen av vår tids største humanitære katastrofer. Vi er veldig glad for at både Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette-Marit vil være beskytter for TV-aksjonen. Begge støtter aktivt opp om arbeidet til Røde Kors, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

TV-aksjonen 2016 skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

– Årets TV-aksjon handler om å stille opp for mennesker med akutt behov for hjelp. 23. oktober kan hele Norges befolkning bidra til at enda flere som sårt trenger det får hjelp, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

TV-aksjonsmidlene skal gå til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

– Gjennom lokale frivillige har Røde Kors en unik tilgang og får hjelpen frem til dem som trenger det mest. TV-aksjonen skal gi flere mennesker i krig- og konfliktområder livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Hvert bidrag er med på å redde liv, sier Mollekleiv.

 

Publisert 27.04.16 av Simon Ebsa