Vibecke Østby
Leder for TV-Aksjonen
920 40 652
Guri Berndtsson Sanders
Markedsansvarlig
922 69 064
Maren Thorsen Bleskestad
Kommunikasjonsansvarlig
915 37 147
Hanne Brown
Kommunikasjonsrådgiver
934 10 597
Stella Heieren
Næringslivsansvarlig
414 13 133
Christina Johnsen
Innsamlingsleder
917 20 230
Andreas Underland Mjelva
Teamleader
906 33 886
Rie Skogstad
Teamleder
454 34 265
Mari Aftret Mørtvedt
NRK Koordinator
971 99 295
Thale Solli Kvernberg
Auksjonsansvarlig
98017886